Edward Frenkel

Edward Frenkel

Föredragets titel: “The idea of unification in mathematics”

Edward Frenkel är en känd rysk-amerikansk matematiker, filmregissör, och även författare till den populärvetenskapliga boken “Love and Math” (New York Times bestseller). Hans intresse för matematik startade tidigt när han på egen hade studerade avancerad matematik redan under högstadiet. Senare blev han antagen som doktorand på Harvard University, där han så småningom blev lektor. Frenkel är för tillfället professor i matematik vid University of California Berkeley

Professor Frenkel har blivit tilldelad många prestigefyllda priser för hans matematiska arbete, men även för hans populariserande av vetenskapen. Han vann the Euler Book Prize för boken “Love and Math”. Denna bok utnämndes även till en av de bästa böckerna 2013 av Amazon, och har blivit översatt till 18 språk. Frenkel är välkänd för hans förmåga att sprida populärvetenskaplig matematik och ger många allmänna föreläsningar och intervjuer.

Mer information hittas på hans personliga websida.